Kontakt med FORSA:s riksstyrelse

Vill du ha kontakt med styrelsen hittar du kontaktuppgifter här. Styrelsens ordförande heter Alexandru Panican och nås på alexandru.panican@soch.lu.se

 

Kontakt med lokalföreningarna

Vill du ha kontakt med någon av lokalföreningarna hittar du kontaktuppgifter på respektive lokalavdelnings sida.

 

Kontakt ang webbsidan

Om du har frågor eller synpunkter på webbplatsens utformning hör av dig till John Brauer john.brauer@oru.se eller Axel Ågren på axel.agren@gmail.com eller webb@forsa.nu