FORSA - Förbundet för forskning i socialt arbete
  
  
  

Välkommen till FORSA Mitt, föreningen för forskning i socialt arbete i mellersta Sverige.

FORSA Mitt vänder sig till de som bor eller är verksamma i Mellansverige och föreningen har för närvarande ett hundratal medlemmar. FORSA Mitts ambition är att vara en mötesplats där forskare, yrkesverksamma och studenter inom det sociala områdets fält möts på lika villkor. Tillsammans arbetar FORSA Mitt för samverkan samt erfarenhets- och kunskapsutbyte inom det sociala arbetets alla områden. FORSA Mitt anordnar regelbundet forskningsafterwork där aktuell forskning inom det sociala arbetets olika områden presenteras och diskuteras. Se under fliken Evenemang för mer information om kommande arrangemang.

Vår verksamhet bygger på styrelsens och övriga medlemmars personliga tid och engagemang. Vi hoppas att du vill delta i vår verksamhet!

Som medlem i FORSA får du:

* Möjlighet att påverka mötet mellan det sociala arbetets forskning, utbildning och praktik. Vad vill du att FORSA Mitt ska erbjuda? Vill du bli aktiv i styrelsen?

* Socialvetenskaplig tidskrift – en ledande svensk tidskrift som följer den vetenskapliga utvecklingen inom det sociala området - hemskickad fyra gånger per år.

* Reducerad kostnad eller gratis inträde till lokala, nationella och internationella evenemang som rör frågor om det sociala arbetets forskning och praktik.

Bli medlem i FORSA nu!

http://www.forsa.nu/Bli-medlem.aspx

 

  
  

Nyheter Mitt

 
  
Bli medlem
  
Styrelse FORSA Mitt 2018

 

Kontaktperson:

Ordförande:
John Brauer,
Örebro universitet
john.brauer@oru.se

 

Ordinarie ledamöter:

Frida Höglund,
Örebro universitet

Rúna í Baianstovu,
Örebro universitet

Kirke Nilsson,
Örebro universitet

Veronika Wallroth,
Örebro universitet

Suppleanter:

Anna Petersén,
Örebro universitet

Ann-Sofie Magnusson,
Örebro universitet

Joakim Billevik

Kristina Collén,
Örebro universitet


Revisor:

Anna L Jonhed,
Örebro universitet

Revisorssuppleant:

Per-Åke Nylander,
Örebro universitet