FORSA arbetar för att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik genom att

  • främja utvecklingen av kunskap i socialt arbete

  • verka för utbyte på likvärdiga villkor

  • stimulera till internationellt samarbete

FORSA är en fackligt och politiskt obunden sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av forskning i socialt arbete.

FORSA består av ett riksförbund med ett antal lokalföreningar över hela Sverige, se länkarna allra högst upp på sidan. Förbundet samverkar med andra FORSA-föreningar i Norden och är anslutet till International Council for Social Welfare (ICSW)