FORSA - Förbundet för forskning i socialt arbete
  
  
  

FORSA VÄST

FORSA är en fackligt och politiskt obunden sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av forskning i socialt arbete. Under 2019 blåser vi nytt liv i FORSA Väst. Följ vad som händer under nyheter!

Som medlem i FORSA får Du:

 

  • Möjlighet att forma mötet mellan det sociala arbetets forskning, utbildning och praktik. Vad vill DU att FORSA Väst ska erbjuda? Vill du vara aktiv i styrelsen?
  • Socialvetenskaplig tidskrift - en ledande svensk tidskrift som följer den vetenskapliga utvecklingen inom det sociala området.
  • Reducerat kostnad eller gratis inträde till arrangemang såsom seminarier, symposier mm.
  • Reducerat pris under första prenumerationsåret på den nordiska tidskriften "Nordic Social Work Research".

 

Inom det närmaste ser vi fram emot FORSA Symposiet "Social förändring - (o)lika villkor" den 12-13 mars 2019. 

Läs mer: http://www.forsa.nu/FORSAsymposium2019.aspx

BLI MEDLEM NU!

 

  
Bli medlem
  
FORSA Väst är under återuppstart. Vill du delta?
För mer information, kontakta Helena Mäki på e-postadress helena.falk.maki@gmail.com