FORSAs verksamhet

Forsa vill verka för ökat samarbete mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik och har genom åren utvecklat olika sätt att göra det. En stor del av verksamheten sker ute i lokalföreningarna och här kan du läsa om verksamheten som finns på nationell nivå. Mer information finns under länkarna till vänster.

  • Socialvetenskaplig tidskrift
  • Nationella symposier
  • SocialVetenskap.se - din väg till forskning om socialt arbete
  • FORSA-priset
  • Socialforskningsfonden
  • Internationella samarbeten